หมวดหมู่สินค้า


  • ex test product.jpg
    Test & Measurementคือ เครื่องมือวัดและทดสอบที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบบเป็น 2 ประเภทดังนี้1. แบบที่สามารถถือเข้าวัดค่าหน้างานได้2. แบบที่ต้องติดตั้งไว้ที่หน้างานเพื่อแสดงผล ...

  • อุณหภูมิ / ความชื้น Temperature / Humidityในกระบวนการวัดอุณหภูมิและความชื้นเป็นปัจจัยสำคัญต่อกระบวนการในอุตสาหกรรมหลายประเภทการเลือกใช้อุปกรณ์ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ในก...

  • เซนเซอร์ หรือ Sensorsเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในงานอุตสาหกรรม เพราะเซนเซอร์ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ ตรวจวัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น กำหนดตำแหน่ง ควบคุม...

  • เครื่องมือวัดการไหล Flow Sensor / Switch คือ เครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจวัดอัตราการไหลหรือควบคุมอัตราการไหลให้เป็นในทิศทางที่ต้องการของ ของทุกชนิดที่สามารถไหลหรือเคลื่อนที่ได้ ไม่ว่...


Visitors: 36,519