Sensor/ Timer Counter / PLC/ HMI / Cable Communication

เซนเซอร์ หรือ Sensors
เป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในงานอุตสาหกรรม เพราะเซนเซอร์ทำหน้าที่เป็นตัวตรวจสอบ ตรวจวัดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เช่น กำหนดตำแหน่ง ควบคุมปริมาณ คัดแยกชิ้นงาน หรืออื่นๆ เพื่อให้ระบบดำเนินการผลิตได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ

อุปกรณ์เพื่องานควบคุมอัตโนมัติ และอื่นๆ Tools for Automation System
คือ อุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักร หรือ ระบบควบคุมการผลิตในงานอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกระบวนการโดยอัตโนมัติและถูกต้อง เช่น การนับชิ้นงานในการผลิต , ลำดับขั้นตอนการผลิตที่ต้องเป็นไปตามเวลา เป็นต้น

เครื่องตั้งเวลา / นาฬิกาตั้งเวลา (Timer / Time Switch)
คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับตั้งเวลาในการทำงาน ซึ่งเหมาะกับงานที่ต้องมีเรื่องของการควบคุมเวลาในการทำงานมาเกี่ยวข้อง

เครื่องนับจำนวน (Counter)
คือ อุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยในการนับชิ้นงาน ซึ่งเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการผลิตชิ้นงานออกมาแล้วต้องการทราบจำนวนที่ผลิตได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่ ในแต่ละครั้งการผลิต

หากมีข้อสงสัยและต้องการขอคำปรึกษาในการเลือกใช้สินค้ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของเราได้ทาง
บริษัท MP Engineering System Co.,Ltd
Tel : 065-693-6515 , 065-539-8965 
Fax : 02-755-4030
E-mail : mp-engineering@outlook.co.th
Line@ : @MPENIOT

Visitors: 36,491