HSG series

รายละเอียด : ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater)  

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับของเหลว เช่น น้ำ, น้ำมัน หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยการนำไปต้มหรืออุ่นเพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการ โดยต้องจุ่มลงในของเหลวที่ต้องการให้ความร้อน จนบางครั้งเรียกกันว่า “ ฮีตเตอร์จุ่ม ” นั่นเอง
อาศัยหลักการในการถ่ายเทความร้อนสู่ของเหลวเพื่อให้เกิดความร้อน เหมาะกับงานอุตสาหกรรมที่มีการต้มหรืออุ่นของเหลว เช่น งานต้มน้ำ, งานอุ่นน้ำมัน , อุ่นหรือต้มเคมีบางชนิดที่ไม่มีผลต่อวัสดุของตัวฮีตเตอร์

คุณลักษณะ : ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater)

เป็นฮีตเตอร์ที่ผลิตในลักษณะของ Tubular แล้วดัดให้ได้รูปแบบตามต้องการ เช่น ดัดเป็นตัวยู (U) ดัดเป็นตัวดับบลิว (W) ดัดเป็นตัวแอล (L) เป็นต้น แล้วเชื่อมติดกับเกลียวหรือหน้าแปลนเพื่อให้เหมาะกับการนำไปติดตั้งกับภาชนะห รือถังที่บรรจุของเหลว

  • ผลิตได้หลายรูปแบบทั้ง 1U , 2U, 3U, 6U, 9U ,12U หรืออื่นๆ ตามต้องการ
  • เกลียวติดตั้ง ขนาด 1 นิ้ว 1.5 1 นิ้ว, 1 ½ นิ้ว, 2 นิ้ว - ขนาดหน้าแปลน JIS , DIN ต่างๆตามต้องการ
  • ท่อฮีตเตอร์ผลิตจากสแตนเลส 304, 316, และอินโคลอย 800
  • ขนาดท่อฮีตเตอร์ 8 mm. 11 mm. 12 mm.

ประโยชน์ในการใช้งาน : ฮีตเตอร์ต้มน้ำ(จุ่ม) (Immersion Heater)

  • ใช้ในการให้ความร้อนกับของเหลวโดยการต้มหรืออุ่น
  • ใช้ได้กับน้ำ น้ำมัน อุ่นกาว ยางมะตอย เเคมีบางชนิด ที่ไม่มีผลต่อวัสดุของตัวฮีตเตอร์
  • ใช้ได้กับทั้งขบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมและอื่นๆ เช่น ติดตั้งใน Water Barth เครื่องนึ่งหรือเครื่องอุ่นอาหาร เป็นต้น
Visitors: 32,321