ผลงานของเรา


 • 1.jpg
  Fuyuutech IOT Scada " Robot Monitoring 8 Station" -Robot Realtime Online Monitoring Status-Target/Actual Product status-Good/Reject Product-OEE , A, P, Q-Maintenance Ho...

 • Picture1.png
  Fuyuutech IOT Scada " โรงสี 4.0" ระบบอัจฉริยะสำหรับโรงสีต้นแบบมูลนิธิชัยพัฒนา -มอนิเตอร์และควบคุมได้ทุกเครื่องจักรทุกขั้นตอนในกระบวนการแบบRealtimeได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ -Prob...

 • 213346069_1628220567386558_6651770171254417539_n.jpg
  Fuyuutech IOT Scada "Machine Monitoring " -ติดตามสถานะการทำงานของเครื่องจักรได้แบบ Real Time พร้อม Monitor -วิเคราะห์ ค่าพลังงานที่ใช้ไปเพื่อนำมาปรับปรุงการใช้พลังงานให้เกิดประโย...

 • CCT Smart Robot stock 1.jpg
  Fuyuutech IOT Scada " Smart Robot Stock" -วางระบบการจัดการเกี่ยวกับสต๊อกสินค้า IOT Stock Robot -ใช้ Robot ในการ จัดเก็บ-เบิกชิ้นงานใน Stock ตามความต้องการ -Monitoring จำนวนการเบิกใ...

 • CCT IOT Scada Oven 1.jpg
  Fuyuutech IOT Scada "OVEN" -งานติดตั้ง Fuyuutech IOT Scada Monitoring online ตู้ -Oven Real Time Monitoring On-Line -System Remote Control On Mobile -Built-in Data Logger Excel -B...

 • TT Power Meter 1.jpg
  Fuyuutech IOT Scada Power Meter -งานติดตั้ง Power meter และ Fuyuutech IOT Scada -Real Time Monitoring On-Line -วัดค่าพลังงานไฟฟ้าและค่าไฟที่ใช้ -วิเคราะห์และวางแผนการจัดการพลังงาน...

 • TCT weave machine 1.jpg
  Fuyuutech IOT Scada "Weave Machine Monitoring" -ออกแบบและติดตั้ง Fuyuutech IOT Scadaกับเครื่องท่อตาข่ายสำหรับงานการเกษตรและงานอุตสาหกรรม -Monitor สถานะเครื่องจักร กระบวนการผลิต ค่า...
Visitors: 53,535