Smart Rice Mill - โรงสี 4.0

 

Fuyuutech IOT Scada " โรงสี 4.0"

ระบบอัจฉริยะสำหรับโรงสีต้นแบบมูลนิธิชัยพัฒนา

-มอนิเตอร์และควบคุมได้ทุกเครื่องจักร ทุกขั้นตอนในกระบวนการแบบ Realtime  ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ 

-Problem Alert Via E-mail 

-Maintenance Hour Meter

-Power Consumption Monitoring

-กราฟแสดงการทำงาน เปรียบเทียบตามเวลา หรืออุปกรณ์ 

-Export Raw Data to Excel 

...................................................................................

สนใจสินค้าหรือบริการติดต่อสอบถาม

FUYUUTECH INNOVATION Co.,Ltd
www.fuyuutech.com
Tel : 02-101-9495 , 065-693-6515 , 065-539-8965
Line@ : @IOTSCADA
Email : info.fuyuutech@gmail.com

 

 

Visitors: 59,012