Digitals input 8 /Relay output 4-Link

Digitals input 8 Chanal /Relay output 4 Chanal  ดิจิตอลอินพุทและเอาท์พุทระยะไกล  I/O โมดูล

Modbus RTU  RS-485

คุณลักษณะ

§โมดูลเป็น8ช่องดิจิตอลแยกอินพุต, 4ช่องรีเลย์แยกเอาท์พุท,เอาท์พุทผ่านRS485 อินเตอร์เฟซ
§โมดูลใช้มาตรฐาน Modbus RTU, รองรับชนิดของซอฟแวร์ PLC, DCS และ โมดูลแหล่งจ่ายไฟการสื่อสาร
§การสื่อสารวงจรที่มีป้องกันฟ้าผ่า,ป้องกันการรบกวน,อำนาจขั้วคุ้มครอง.
§การสื่อสารรูปแบบ Address สามารถกำหนดโดย Software
Visitors: 39,094